မႏၱေလး ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ႏွစ္ခုလုံးမွသင္ႀကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ႀသဝါဒခံယူ


မႏၱေလး ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ႏွစ္ခုလုံးမွသင္ႀကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ႀသဝါဒခံယူ

မႏၱေလး၊ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသုိလ္တုိ႔၏ တည္ေထာင္သူ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြရုပ္ကလာပ္အား မီးသၿဂိဳဟ္


မႏၱေလး၊ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသုိလ္တုိ႔၏ တည္ေထာင္သူ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြ၏ ဇာပန

 မႏၱေလး၊ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသုိလ္တုိ႔၏ တည္ေထာင္သူ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြ feb.9.2014 ေန႔ နံနက္ 4:00 ခန္႔တြင္ ဆရာႀကီး၏ ေနအိမ္တြင္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္း။

ဆရာၾကီး ဦးျမင့္ေဆြ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္း

မႏၱေလး၊ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသုိလ္တုိ႔၏ တည္ေထာင္သူ ဆရာႀကီး ဦးျမင့္ေဆြ
feb.9.2014 ေန႔ နံနက္ 4:00 ခန္႔တြင္
ဆရာႀကီး၏ ေနအိမ္တြင္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္း။
ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဆရာႀကီး၏ အသက္ 81 ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းေတာ္သူ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ feb .9.2014
 ေက်ာင္းကို ေစာေစာလာခဲ့
ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ဘုရား

လာေရာက္လွဴဒါန္ၾကေသာ သီးသန္႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာ စာအုပ္ကုသိုလ္ရွင္မ်ား

ယေန႔ လာေရာက္လွဴဒါန္ၾကေသာ သီးသန္႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာ စာအုပ္ကုသိုလ္ရွင္မ်ား
12၊ ကုိစုိင္း+မေနာ္( Million air con sale &service ) အမွတ္(၉) BA 4လႊာ အေနာ္ရထာလမ္း ရန္ကုန္ ၄ သိန္း
13၊ သာရေဝါသီလရွင္စာသင္တုိက္ ဗဟန္း ၅လမ္း ဆရာၾကီးဆရာေလးမ်ား ေကာင္းမွဳ ၅ ေသာင္း
သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ၾကပါေစေသာ္
သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔
ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသုိလ္

*ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပါရမီရွင္မ်ား ပညာရမီျဖည့္ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား

ဦးေအာင္မ်ဳိး မိသားစု(၁၀)သိန္းက်ပ္။

ပုသိမ္ရပ္ကြက္ သဒၶမၼဗ်ဴဟာဓမၼာရုံ(၁၀)သိန္းက်ပ္
က်ာင္းသားမ်ားေကာင္းမႈ ၁၀၆၀၀၀-က်ပ္။
ဦးသန္းထုိက္ေအး+ေဒၚဝါဝါစုလႈိင္၊ အမွတ္(၄)၊ ၅-လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ုကုန္ျမဳိ႕။ (၁)သိန္းက်ပ္။
  ဦးေနဝင္း+ေဒၚခင္စန္းဝင္ (၁)သိန္းက်ပ္
 ဦးေအာင္ခ်ဳိ+ေဒါၾကဴၾကဴဝင္း မိသာစု၊ ေညာင္ပင္သာရပ္၊ ေတာင္ၾကီးျမဳိ႕၊ (၃)သိန္းက်ပ္။
 ေဒၚေငြရည္ဦး အလုံျမဳိ႕နယ္ (၁၀၀၀၀)က်ပ္။

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၌ ေဆာက္လုပ္လွ်က္ ရွိေသာ ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီး အတြက္ မၿငိမ္းၿငိမ္းထြန္း ကမာရြတ္ မွ လစဥ္ အလွဴေတာ္ေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ လွဴဒါန္းေနစဥ္


ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၌
ေဆာက္လုပ္လွ်က္ ရွိေသာ
ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီး
အတြက္ မၿငိမ္းၿငိမ္းထြန္း
ကမာရြတ္ မွ လစဥ္
အလွဴေတာ္ေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္
လွဴဒါန္းေနစဥ္

စာအုပ္လွဴဒါန္းပြဲကုိ တပုိတြဲလ ကြယ္ေန႔ ၂၈. ၂. ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ က်င္းပပါမည္။

ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္၏
``ပညာသင္ရင္း သာသနာျပဳ ''ဟူ
ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္သုိ႔ ေႏြရာသီ
ဗုဒၶဓမၼယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေျခခံ
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအတြက္
ဗလာစာအုပ္ တစ္အုပ္လွ်င္ ၁၀၀

ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္၏ ``ပညာသင္ရင္း သာသနာျပဳ


ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္၏
``ပညာသင္ရင္း သာသနာျပဳ ''ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္

ကထိကဆရာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ၊
ေက်ာင္းသူ (ရဟန္း ၊သီလရွင္၊လူပုဂၢဳိလ္မ်ား-၁ဝဝဝ-ေက်ာ္)တုိ႔သည္၊ မိမိတုိ႔တကၠသုိ္လ္ ေက်ာင္းပိတ္ရ

ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္2014 ပညာသင္ႏွစ္ သင္ၾကားေရး အခ်ိန္ဇယား

အေဟာင္းအသစ္ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္မည့္ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္အေဟာင္းအသစ္ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္မည့္
မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္
ကမၻာမွာေနထိုင္ၾကသည့္သက္ရွိ၊သက္မ့ဲအရာအားလံုးသည္နိယာမသေဘာတ ရားအရေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေအာက္မွာအၿမဲတန္းေျပာင္းလဲေနၾကသည္၊သက္မဲ့ေတြပင္အ ေျပာင္းလဲသေဘာကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္ရကားသက္ရွိမ်ားမွာအဘယ္ေျပာဖြယ္ရာရွိပါေတာ့မလဲအေတြးအေခၚေဟာင္းနဲ႔အေတြးေခၚအသစ္၊ စနစ္ေဟာင္းနဲ႔စနစ္သစ္ဟာအၿမဲတရစပ္

ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားစီမံဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ M.A final ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အင္းစိန္ရြာမ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးထံမွ ၾသဝါဒ ခံယူ

ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားစီမံဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ M.A final ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အင္းစိန္ရြာမ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးထံမွ ၾသဝါဒ ခံယူကါ ဂါရဝျပဳၾကသည္။ ကထိကဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္သူ/ေက်ာင္းေတာ္သားတို႔သည္လည္း ဆရာေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္းေနေသာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသာနာ အရည္တည္တန္႔ ခိုင္ျမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရာကို တေသြးတည္း တသားတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း   ေရႊညဝါ ဆရာေတာ္ ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ ကထိကဆရာေတာ္မ်ား ေက်ာင္းေတာ္သူ ေက်ာင္းေတာ္သား ႏွင့္ ဦအဂၢဓမၼတို႕က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ 2013 ပညာသင္ႏွစ္ အတန္းစံု စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း

ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ 2013 ပညာသင္ႏွစ္  အတန္းစံု စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ထြက္ပါျပီ အနယ္နယ္မွေက်ာင္းေတာ္သူေက်ာင္းေတာ္သားမ်ား ၾကည့္ရႈၾကပါ

M.A, B.A, P.A.B.E.2013 ႏွစ္၏ စာေၿဖဆိုမည္ အခ်ိန္ဇယားBuddhist University, Yangon
Academy  Year 2013
         M.A, B.A,   P.A.B.E timetable for final exam 2013-leval  1
Class
(29.10.2013)
Tuesday
(30.10.2013)
wednesday
(31.10.2013)
Thursday
(1.11.2013)
Friday
M.A (final)
701
Meditation
702
Missionary Activities
703
Hindi
704
Chinese
M.A -II
601
Visuddhimagga
602
History
603
Philosophy

M.A -I
501
Visuddhimagga
502
History
503
Philosophy

B.A
(Final)
401-Vinaya
(Dham in.M.Nik)
402-Suttanta
(Dham in.S.Nik)
403-Abhidhamma
(Dham in.A.Nik)

B.A (3rd)
301 Vinaya
(Dham in.M.Nik)
302 Suttanta
(Dham in.S.Nik)
303-Abhidhamma
(Dham in.A.Nik)

PABE
Pæli 1
Pæli 2
Abhidhamma 1
Abhidhama2